ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 224

ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, τ.κ. 19400

Τηλ./Fax: 210 6626151 - Κιν.: 6974 489467

e-mail: ellinonpolis@gmail.com

Για αίτηση καταχωρίσεως στον οδηγό ή χάρτι της περιοχής σας:

e-mail: atelie.ellinonpolis@gmail.com